vliegertbcmlogobiljartzaal
Laatste wijziging: 29-01-2023 Deze pagina werd 16613 keren bezocht.

Welkom op de website van BC de Vliegert

Nieuws uit de biljartzaal

Winnaar Kersttoernooi Gerrit Steyvers.

Het kersttoernooi is goed verlopen. Vanwege de beperkende coronamaatregelen werd er zowel 's morgens als 's middags gespeeld. Standen en wedsttijdschema's van de voorrondes vindt u onder de tab Kersttoernooi.
De 16 finalisten speelden op vrijdag om een plek in de finale De resultaten van deze finaledag vindt u hier! De finale werd 's middags gespeeld. Finalisten waren Toon van Heugten en Gerrit Steyvers. In een spannende strijd toonde Gerrit zich uiteindelijk de sterkste. Hij won in 15 beurten met een mooi moyenne van 2,6! Onze voorzitter Hans Janssen overhandigde hem de bijbehorende beker.

Gerrit van harte proficiat!

Biljartlessen vanaf maandag 9 januari!

Op maandag 9 januari a.s. start een nieuwe reeks biljartlessen. Deze lessen worden gegeven door ervaren A-spelers . Het inschrijformulier hangt op het publicatiebord in de biljartzaal.

Verbetering luchtkwaliteit biljartzaal

De luchtkwaliteit in de biljartzaal is al langere tijd onderwerp van discussie. De opkomst van het Covid19 virus heeft het belang ervan nog eens extra onderstreept. M.n. bij een grotere bezetting lijkt de mechanische ventilatie onvoldoende en extra ventileren door ramen en deuren te openen is in de koudere periode geen optie.
In de afgelopen 2 jaar heeft een werkgroep in nauwe samenwerking met de Fa. Heesmans oplossingen gezocht ter verbetering van het ventilatiesysteem. Een aantal voorstellen, variërend van gedeeltelijke tot volledige renovatie, zijn voorgelegd aan het hoofdbestuur. De bijbehorende prijskaartjes zijn echter fors en (voorlopig) niet haalbaar. 
Kunnen we dan niets doen om dit te verbeteren? Toch wel!
Uit recent onderzoek (o.a. door de TUE) is gebleken dat verbetering van het binnenklimaat mede kan worden bereikt door plaatsing van een (relatief goedkoop) filtersysteem. De werkgroep heeft contact opgenomen met deze onderzoekers en, mede op basis van hun bevindingen, gekomen met de aanbeveling om een dergelijk filtersysteem in de biljartzaal te plaatsen. Gekozen is voor de Euromate PAS 3300,( met HEPA-14 filter), geschikt voor een effectieve filtering van bacteriën, virussen en fijnstof in ruimtes tot 300 m2.
Let wel: Dit filtersysteem is geen vervanging maar een aanvulling op het bestaande ventilatiesysteem! Verbetering van de algehele ventilatie (CO2!) blijft prioriteit 1, maar, zoals hierboven vermeldt, op korte termijn niet haalbaar. Ook na een (evt. toekomstige) upgrade van de ventilatie blijft dit een welkome aanvulling en waardevolle investering!

De hierboven beschreven Euromate PAS 3300 is vrijdag 7 okt. j.l. in de biljartzaal geïnstalleerd. Het apparaat is gekoppeld aan de zaalverlichting en werkt zolang het licht brand, op een vooraf ingestelde waarde. Wijzigingen aan de instellingen is voorbehouden aan daartoe aangewezen personen!

Blijf gezond en tot ziens in de biljartzaal.

Bestuur BC de Vliegert.

Nieuwe lakens, nieuwe ballen... nieuw seizoen!!

Afgelopen zaterdag zijn alle biljarts door de Fa. van Esch weer voorzien van nieuwe Dutch Premium Comfort biljartlakens. Samen met de nieuwe Super Aramith Tournament biljartballen een mooie start van het nieuwe competitie seizoen. Het zal nog even wennen zijn maar volgens de kenners "rollen" de ballen als nooit tevoren!
We wensen alle leden veel biljartplezier in het nieuwe seizoen!

Bestuur en WedstrijdLeiding BC de Vliegert

Oproep voor vrijwilligers

Onze biljartclub functioneert dankzij de vrijwillige inzet en bijdrage van onze leden. Helaas is, door ziekte en andere oorzaken, het aantal vrijwilligers inmiddels tot een minimum gedaald. M.n. voor het onderhoud van onze biljartzaal zijn nieuwe (vrijwillige) handen dringend noodzakelijk! Ook zoeken we leden met kennis en ervaring in ICT voor ondersteuning van de WL en de webmaster!Dus bij deze het verzoek aan onze leden om je aan te melden als vrijwilliger. Dit kan bij een van onze bestuursleden