vliegertbcmlogobiljartzaal
Laatste wijziging: 18-11-2020 Deze pagina werd 5330 keren bezocht.

Welkom op de website van BC de Vliegert

Nieuws uit de biljartzaal

De Vliegert weer open. Ook tijdens het biljarten mondkapje verplicht!!

Zoals u kunt lezen op de website van www.kersenplukkers.nl is de Vliegert vanaf donderdag 19 november weer beperkt geopend... echter met aangescherpte maatregelen! Dat houdt o.m. in dat ook tijdens het biljarten mondkapjes verplicht zijn. Deze beperkingen zijn o.a. vastgelegd in het zgn. corona-protocol. U kunt reserveren op de bekende manier. Wij houden u via deze web site op de hoogte van evt. nieuwe ontwikkelingen!
Blijf gezond en mischien tot ziens in de biljartzaal

Bestuur en WedstrijdLeiding BC de Vliegert

Libre competitie 2020 - 2021

Er hebben zich inmiddels 37 deelnemers gemeld.
Zoals bekend brengt biljarten onder de huidige omstandigheden een aantal beperkingen met zich mee. Deze beperkingen zijn vastgelegd in het zgn. corona-protocol . Voor biljarten in competitieverband zijn aanvullende maatregelen van kracht en vastgelegd in de  "Opzet Libre-competitie seizoen 2020-2021".
Er zijn 3 groepen (zie groepsineling) met een maximale groepsgrootte van 14 spelers en er wordt gespeeld zonder scheidsrechter. Op die manier kan ruimschoots aan de 1,5 mtr eis worden voldaan. Het is natuurlijk cruciaal dat iedereen zich strikt aan alle richtlijnen houdt; alleen dan kunnen we verantwoord samen biljarten.
We streefden er naar om eind oktober te starten. De recente aanscherping van de corona maatregelen door de regering hebben ons echter doen besluiten de start van de competitie voor onbepaalde tijd uit te stellen.We houden u op de hoogte!

Blijf gezond en hopelijk tot ziens in de biljartzaal!

WedstrijdLeiding BC de Vliegert

Aangepaste openingstijden vanaf maandag 7 september a.s.!

Op maandag 24 augustus a.s. is de vakantieperiode voor De Kersenplukkers voorbij en geldt het normale rooster van openstelling voor De Vliegert. Onder normale omstandigheden zou dan ook de libre competitie weer van start gaan.Onder de huidige omstandigheden is dit niet mogelijk. 
Voor het recreatief biljarten betekende dit dat ook de biljartzaal  weer 's morgens, 's middags en op de woensdag- en donderdagavond haar deuren opende. Omdat het door het hoofdbestuur vereiste Corona-protocol geen vrije inloop toestaat is vóóraf reserveren nodig en is altijd een zaalbeheerder aanwezig om toe te zien op de naleving ervan. Inmiddels is gebleken dat de bezetting 's morgens en op de woensdagavond vrijwel nihil is. Om die reden hebben we besloten de openingstijden aan te passen.
Hieronder ziet u de openingstijden van de biljartzaal zoals deze gelden vanaf maandag 7 september a.s..


 
Wij zullen ook de komende periode het gebruik van de biljartzaal nauwgezet blijven monitoren en indien nodig aanpassen aan de vraag!

Alle informatie betreffende het Corona Protocol, een checklist betreffende uw gezondheid alsmede een uitgebreide instructie voor her BRS vindt u in de, speciaal voor deze gelegenheid gepubliceerde, Vliegerpost.

       Blijf gezond en hopelijk snel tot ziens in de biljartzaal!          Bestuur en WedstrijdLeiding BC de Vliegert

Beste biljartvrienden en vriendinnen,

De Corona-pandemie heeft een abrupt einde gemaakt aan alle activiteiten van onze biljartclub. Het Lentetoernooi zal helaas een jaartje moeten wachten en ook de zomercompetitie zal geen doorgang vinden. Uiteraard vervalt ook de voor 28 april geplande jaarvergadering. Wanneer de situatie dat toestaat zal deze op een nader te bepalen datum worden gehouden.
De gespeelde moyennes in het seizoen 2019-2020 zullen worden meegenomen bij de start van een nieuw competitie-seizoen. Wanneer en in welke vorm competities en evt. toernooien zullen worden gespeeld hangt natuurlijk af van de verdere ontwikkelingen in deze crisis. Ook de stadscompetitie Helmond heeft alle activiteiten, van zowel de teamcompetitie als ook van het PK, stopgezet.


Zodra er meer duidelijkheid is over de herstart van onze biljart-aktiviteiten wordt u hierover geïnformeerd via E-mail en deze website.

Tenslotte dit. Het zijn moeilijke tijden voor iedereen, maar bedenk “na regen komt zonneschijn!”. Wij wensen jullie en je naasten het allerbeste en ik hoop jullie te zijner tijd  weer in goede gezondheid in onze biljartzaal te mogen begroeten.

Namens bestuur en Wedstrijdleiding

Hans Janssen