vliegertbcmlogobiljartzaal
Laatste wijziging: 11-07-2020 Deze pagina werd 632 keren bezocht.

Welkom op de website van BC de Vliegert

Nieuws uit de biljartzaal
De Vliegert open vanaf 20 juli a.s.!.!

We hebben groen licht! Vanaf 20 juli a.s. opent de Vliegert weer haar deuren voor een aantal activiteiten, waaronder biljarten! Wel met de nodige restricties!
Die restricties staan uitgebreid beschreven in het zogeheten Corona-Protocol. Het is van belang dat alle deelnemers zich stipt aan deze richtlijnen houden. In de eerste plaats natuurlijk ter bescherming van de gezondheid van uzelf en uw medebiljarters, maar ook, omdat overtreding van de regels kan leiden tot uitsluiting van indiviuele leden of zelfs de hele biljartclub.
Belangrijke richtlijn is, dat tot nader order, voor de gehele Vliegert geen vrije inloop is toegestaan. Voor alle actieviteiten, dus ook voor het biljarten, dient vóóraf gereserveerd te worden. Voor de leden van onze biljartclub hebben wij daarvoor het Biljart Reservering Systeem ontworpen. (BRS). Dit systeem geeft informatie over de bezetting in de biljartzaal en biedt aan onze leden, de mogelijkheid om online(of telefonisch) te reserveren. Hiermee voorkomen we dat men tevergeefs naar de Vliegert komt om te moeten constateren dat de biljartzaal "vol" is.
Alle informatie betreffende deze "herstart" vindt u in de, speciaal voor deze gelegenheid gepubliceerde, Vliegerpost. Hierin treft u naast het Corona Protocol en een checklist betreffende uw gezondheid ook een uitgebreide instructie voor her BRS aan. Binnenkort ontvangt u ook een email met een persoonlijk wachtwoord. Daarmee krijgt u toegang tot het BRS. Wanneer u vóór 14 juli a.s. niets heeft ontvangen, check dan ook uw "Spam"-folder!  Het kan nl. zijn dat uw virusbeveiliging de afzender van deze mail niet herkent en als "Spam" heeft aangemerkt. Dus, bent u weer aan biljarten toe, reserveer dan tijdig! Dat kan vanaf a.s. dinsdag 14 juli .
Oh ja! Houdt U er rekening mee dat consumpties alleen met gepast geld kunnen worden afgerekend! Zie Barprijzen! En vergeet ook de “biljartmuntjes” niet. Wisselen is niet mogelijk!

       Hopelijk snel tot ziens in de biljartzaal!          Bestuur en WedstrijdLeiding BC de Vliegert

Beste biljartvrienden en vriendinnen,

De Corona-pandemie heeft een abrupt einde gemaakt aan alle activiteiten van onze biljartclub. Het Lentetoernooi zal helaas een jaartje moeten wachten en ook de zomercompetitie zal geen doorgang vinden. Uiteraard vervalt ook de voor 28 april geplande jaarvergadering. Wanneer de situatie dat toestaat zal deze op een nader te bepalen datum worden gehouden.
De gespeelde moyennes in het seizoen 2019-2020 zullen worden meegenomen bij de start van een nieuw competitie-seizoen. Wanneer en in welke vorm competities en evt. toernooien zullen worden gespeeld hangt natuurlijk af van de verdere ontwikkelingen in deze crisis. Ook de stadscompetitie Helmond heeft alle activiteiten, van zowel de teamcompetitie als ook van het PK, stopgezet.


Zodra er meer duidelijkheid is over de herstart van onze biljart-aktiviteiten wordt u hierover geïnformeerd via E-mail en deze website.

Tenslotte dit. Het zijn moeilijke tijden voor iedereen, maar bedenk “na regen komt zonneschijn!”. Wij wensen jullie en je naasten het allerbeste en ik hoop jullie te zijner tijd  weer in goede gezondheid in onze biljartzaal te mogen begroeten.

Namens bestuur en Wedstrijdleiding

Hans Janssen