vliegertbcmlogobiljartzaal
Laatste wijziging: 09-05-2022 Deze pagina werd 12409 keren bezocht.

Welkom op de website van BC de Vliegert

Nieuws uit de biljartzaal

Er hebben zich 33 deelnemers gemeld. De zomercompetitie start op dinsdagmiddag 17 mei as. De groepsindeling en wedstrijdschema's vind u onder het label "Zomercompetitie" en op het publicatiebord in de biljartzaal. De competitie loopt tot medio juli!

De WedsctrijdLeiding

Kampioenschap libre 2022


Het was een geslaagde en spannende kampioensmiddag! In de finale tussen Walter van der Westen en Peter van Deursen bleek Peter de sterkste in 12 beurten! Martin Bex veroverde de 3e plaats door Ad Kersten in 16 beurten te verslaan.
Alle winnaars proficiat!
Foto's van de kampioensmiddag kun je uiteraard bekijken in ons album!

Peter van Deursen winnaar Wo-Av bandstoten

De WoAv competitie bestaat uit 2 groepen van respectievelijk 14 en 12 spelers. De groepswinnaars, Peter van Deursen en Martin Bex speelden gisteravond een beslissingswedstrijd om uit te maken wie zich dit seizoen bandstootkampioen van BC de Vliegert mag noemen. In de finale, die tot de laatste beurten spannend bleef, toonde Peter van Deursen zich uiteindelijk de sterkste! Peter van harte proficiat!
Een mooie afsluiting van dit seizoen met veel dank natuurlijk aan de groepsleiders Henk en Miel voor het soepele verloop van de avondcompetitie in deze soms verwarde coronatijden!

Algemene ledenvergadering

Graag wijzen we op onze algemene ledenvergadering op dinsdag 10 mei a.s.  Het is de gelegenheid om je klachtenen/of ideeën kenbaar te maken en te bespreken. 
Om ons beter te kunnen voorbereiden verzoeken we jullie om het enquêteformulier in te vullen. Kopieën hiervan liggen ook in de biljartzaal.
Ingevulde formulieren graag in de ideeënbus bij ingang van de zaal deponeren.

Oproep voor vrijwilligers

Onze biljartclub functioneert dankzij de vrijwillige inzet en bijdrage van onze leden. Helaas is, door ziekte en andere oorzaken, het aantal vrijwilligers inmiddels tot een minimum gedaald. M.n. voor het onderhoud van onze biljartzaal zijn nieuwe (vrijwillige) handen dringend noodzakelijk! Dus bij deze het verzoek aan onze gezonde leden om je aan te melden als vrijwilliger. Dit kan middels het enquête formulier (Zie bijlage) of bij onze secretaris en/of voorzitter!